Keresés
Szabályzatok
Könyv

Könyv

Agility

Agility

TÁJÉKOZTATÁS

Kedves régi és új Klubtagok, Támogatók, Szimpatizánsok!

2013.január12.-én tartott Közgyűlésünk egyhangú szavazással úgy határozott, hogy a fajtatiszta ebtenyésztésben megmutatkozott évtizedes államigazgatási tehetetlenség nem csak szakmailag lehetetlenítette el egyesületünket, hanem teljes kilátástalanságba sodorta a tagságunkat. Közgyűlésünk megbízta a klub vezetőségét, hogy a 2013-01-31-én, a VM-ben rendezett Tenyésztői Fórumon vegyenek részt, és informálódjanak a jelenleg kialakult helyzetről, és amennyiben nem kapnak megnyugtató magyarázatot a jövőt illetően, abban az esetben  az elismertségünket adjuk vissza a minisztériumnak.

Vezetőségünk úgy döntött, mivel az elmúlt 15 év alatt semmi nem változott megnyugtatóan, a MESZ-MEOE megállapodás elfogadásával szembe helyezkednénk az érvényben lévő jogszabályokkal, ezért kértük a minisztériumot, hogy Hungária Basset Hound Klub(H.B.H.K.) 54.611/2/2000  számon 2000.szept.18.-án kiadott elismert tenyésztői szervezeti elismertséget visszavonni szíveskedjen.

KÖSZÖNET, KÖSZÖNET MINDENKINEKakik a fenti hosszú időszakban velünk együtt dolgoztak, anyagilag, valamint szellemi és fizikai munkájukkal, tagi viszonyukkal támogatták a törekvéseinket.

Klubunk továbbra is működik, szervezünk programokat, amelyre minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk!

Hungária Basset Hound Klub ( H.B.H.K. ) 1998-ban kezdte meg működését. A Klub elsődleges feladata, hogy összefogja és segítse a basset hound tenyésztőket. Azonban nem csak a tenyészőkre és kiállítókra összpontosítunk, hiszen tagjaink többsége "egyszerű" kutyatartó, aki szeretne együtt lenni a basset houndot tartó társaival. Fontosnak tartjuk, hogy az aktív klubéletbe minél több tagunkat be tudjuk vonni, ezért tagjaink részére sok érdekes programot szervezünk. Ilyenek a klubnapok,rendszeres közös séták ( Hajógyári sziget, Pilisi erdők, stb.) év végén Klubvacsora.